این بستـه شامـل سه عدد CD اسـت که حاوی تمامـی فایـل‌هـای صوتـی (MP3) بیـش از

 یکصد جلسهء(کنفرانس) اینترنتی شرح داستانهای عرفانی مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین

 محمد بلخی می‌باشد.

    برای دریافت این بسته مبلغ هشت هزار تومان به یکی از دو شماره حساب زیر

 واریز نمائیـد سپس شمارهء قبض پرداختی و نشانـی دقیق پستـی خود را به این

 آدرس ایمیل کنید: Rendan_1385@yahoo.com

سپهر صادرات: 03/1096158/8    به نام مصطفی علیزاده اسکویـی مقدم

ملت کارت: 6104332113815269  به نام مصطفی علیزاده اسکویی مقدم

+ ارسال بسته فقط برای داخل ایران میسر است.
+ معمولاً دو یا سه روز، از زمان واریز، طول می‌کشد تا بسته به دست شما برسد.
+ در صورت نیاز به هماهنگی، با این شماره تماس بگیرید:

                     مصطفی علیزاده   09121506143