جلسهء نوزدهم گروه خمر کهن (رندان بلاکش)

جهت شرکت در برنامه‌هاي گروه، به وبلاگ گروه خمر کهن (رندان بلاکش) مراجعه نماييد:

http://rendaan.persianblog.com